fbpx
+48 501 669 669 (Warszawa) + 48 784 120 520 (Lublin) aikidosuper@gmail.com

Moduł trzeci

Umiejętność komunikowania się na wielu płaszczyznach. 

 

Uczestnicy dzieci – forma spotkania: seminarium, prelekcja, ćwiczenia

Komunikowanie się to podstawa dobrych relacji w rodzinie, w szkole, wśród rówieśników. Relacje wypełniają całe nasze życie.
Komunikacja interpersonalna stanowi element niezbędny do nawiązywania relacji pomiędzy poszczególnymi ludźmi, a także podstawę funkcjonowania społeczeństwa.
Ale czy każdy z nas posiada umiejętności niezbędne do komunikowania się w sposób skuteczny?

Patrząc, w jakim stanie są relacje między ludźmi – tak bliskimi, jak i dalszymi – można dojść do smutnego wniosku, że daleko jeszcze gatunkowi ludzkiemu do sprawnego porozumiewania się. Związki, biznesy, przyjaźnie itd. upadają często właśnie na skutek braku tej jakże ważnej umiejętności. Nawet drobne nieporozumienia, błahe sprawy, które pozostają niewyjaśnione i niezrozumiane, mogą być przyczyną zerwania relacji.
O tym, że większość problemów zawodowych, ale również prywatnych powstaje w wyniku złej komunikacji już zapewne każdy z nas się przekonał. Powtarzanie o tym, że dobra komunikacja jest podstawą sukcesu, to truizm, ale skoro to takie oczywiste, to, dlaczego tak wiele mamy z tym problemów?

W każdej dziedzinie życia umiejętność skutecznego komunikowania się jest na wagę złota.

Jak wiadomo, niczego nie osiągnie się bez udziału innych ludzi. Tak więc pozyskiwanie ludzi do współpracy, polepszenie komunikacji w związku, lepsze dogadywanie się z przyjaciółmi i nawet bezproblemowe rozmowy z obcymi osobami mogą mieć miejsce jedynie wtedy, kiedy człowiek jest dobrym rozmówcą.

Często zdarza się, że myśląc o tym samym, rozmawiamy ze sobą jakbyśmy mówili o dwóch różnych sprawach. Wynika to z faktu, że każdy postrzega świat inaczej, interpretuje rzeczywistość w subiektywny zazwyczaj sposób, na podstawie własnych doświadczeń wizualnych, słuchowych, smakowych. Ludzie rozumieją informacje, które są w stanie rozpoznać. Rozumiem, co chcesz mi powiedzieć, jeśli to pasuje do wzorców mentalnych, jakie się wcześniej u mnie wykształciły.

Różni ludzie rozumieją tę samą informację na rozmaite sposoby. Ktoś może natychmiast rozpoznać słowa i obrazy, dla innych może to być język obcy „jakby mówił po chińsku”. Każdy problem w porozumiewaniu się jest problemem związanym ze rozumieniem. Zrozumienie to rozpoznanie.

Nie ma komunikacji bez dzielenia się informacją z inną osobą.
A dopóki ta osoba nie zrozumie tej informacji w ten sam sposób, co Ty, nie ma dzielenia się informacją,czyli nie ma właściwej komunikacji.
Komunikacja jest procesem, w którym tworzone jest wspólne zrozumienie.

Skoro komunikacja to podstawa jak najlepiej zacząć rozwijać tą jakże bezcenną umiejętność? Przede wszystkim od słuchania. Dobry rozmówca jest świetnym słuchaczem. To jest pierwszy i najważniejszy krok. Dlaczego? Ponieważ prowadzi do zrozumienia, co drugi człowiek stara się przekazać. Niestety problemem większości ludzi jest to, że sami dużo mówią, a nie słuchają innych, albo udają, że słuchają. Zazwyczaj jedna osoba mówi bez przerwy, od czasu do czasu dając możliwość wypowiedzenia się drugiej stronie. Jednak kiedy druga strona dochodzi do głosu, pierwsza myśli już o tym, co tu powiedzieć później. Nie można więc mówić tutaj o prawdziwym słuchaniu, a tym bardziej o zrozumieniu. Zatem jeśli chcesz zrozumieć drugą osobę i zbudować z nią dobrą relację to musisz zrobić jedną rzecz. Słuchaj! Dzięki słuchaniu masz także możliwość przemyślenia tego, co słyszysz. Naprawdę nie każdy to robi i szczerze mówiąc to rzadkość.

Kilka cech dobrej komunikacji:
– czytelna informacja
– uważne słuchanie
– szacunek do rozmówcy
– otwartość na nowe skojarzenia poznawcze

Warsztaty rozwijają umiejętności interpersonalne. Dzieci – uczestnicy poznają i doskonalą wzorce komunikowania się (werbalnie i niewerbalnie):

1. składniki efektywnego komunikowania się
2. komunikacja werbalna i niewerbalna
3. radzenie sobie z negatywną reakcją, odmową
4. przepracowanie wątpliwości
5. zadawanie pytań celem zbierania, doprecyzowania informacji
6. ustalanie dobrze sformułowanego celu
7. udzielanie informacji zwrotnej

Inne moduły

Moduł pierwszy

Poznaj swoje dziecko.

Moduł drugi

Poczucie własnej wartości.

Moduł czwarty

Umiejętność radzenia sobie ze stresem i złymi emocjami