fbpx
+48 501 669 669 (Warszawa) + 48 784 120 520 (Lublin) aikidosuper@gmail.com

Moduł drugi

 

Poczucie własnej wartości.

 

Uczestnicy uczestnicy dzieci – forma spotkania: seminarium, prelekcja, ćwiczenia

Każdy z nas wierzy w siebie w różnym stopniu. Tak samo jest z naszymi dziećmi. Wiele zależy od tego jak my jako rodzice budujemy w naszych pociechach wiarę w siebie, jak wpływa na nie środowisko kolegów i koleżanek.
Zazwyczaj trudno jest zbudować w kimś poczucie własnej wartości, jeśli sami mamy z tym problem. Wiara w siebie jest niezbędna. Pomyśl sam, jak wielu rzeczy nie zrobiłeś albo nawet nie spróbowałeś, ponieważ brakowało Ci wiary w siebie? Nasze dzieci tak jak my mają podobne wątpliwości:

  • Czy naprawdę mogę to zrobić?
  • Inni są ode mnie lepsi, mądrzejsi, bardziej wartościowi niż ja. 
  • Co inni pomyślą jeśli to zrobię/powiem?
  • Nie mogę ryzykować porażki
  • Sukces jest dla innych, nie takich jak ja.

Samoocena to postawa wobec samego siebie, która wpływa na nasze samopoczucie, funkcjonowanie, zadowolenie z siebie i swoich wyborów. To, jak myślimy o sobie i co do siebie czujemy wpływa na sposób, w jaki traktujemy samych siebie, ale też innych ludzi. Samoakceptacja – to dostrzeganie własnej niepowtarzalności, lubienie samego siebie – mimo słabości i wad. Wyzwala zaufanie i wiarę we własne siły, skłania do wykorzystania indywidualnych możliwości.

Poczucie własnej wartości u dzieci kształtuje się we wczesnym dzieciństwie, w wieku przedszkolnym oraz w młodszym wieku szkolnym. Samoocena nie jest jednak ukształtowana raz na zawsze. Podlega ona różnym zachwianiom w ciągu całego życia. Można mówić o jej chwiejności lub stabilności, czyli o zmianach w poziomie samooceny pod wpływem aktualnych sukcesów lub niepowodzeń, a także różnego typu wydarzeń życiowych.

Na poczucie własnej wartości Twojego dziecka wpływa szereg różnych czynników. W ogromnej mierze to Wy jako rodzice macie wpływ na to, jak kształtuje się samoocena waszego dziecka. Pozytywna relacja dziecka z rodzicami, akceptacja, autentyczna wiara w jego możliwości, pozwalanie mu na zdobywanie nowych doświadczeń i samodzielność, kształtują w nim poczucie, że da sobie radę z różnego rodzaju wyzwaniami.

Ważne, by rodzice wychowywali dzieci z szacunkiem i miłością, dawali dziecku odczuwać swoją życzliwość i akceptację zwłaszcza w chwilach potknięć.

Od pewnego etapu, wielką rolę w kształtowaniu poczucia własnej wartości u dziecka, zaczyna odgrywać szkoła, nauczyciele, wychowawcy. Jeśli wymagania wobec dziecka są zbyt wysokie, w stosunku do jego możliwości, a kolejne niepowodzenia szkolne spotykają się z surową oceną, zamiast wsparciem i wzmocnieniem – dziecko może zniechęcić się do dalszych prób i uwierzyć w to, że jest gorsze, mniej zdolne, mniej interesujące od rówieśników.

Relacje z rówieśnikami, bez względu na wiek, stanowią ważny czynnik kształtujący samoocenę dziecka. W w wieku nastoletnim to właśnie grupa rówieśnicza staje się podstawowym punktem odniesienia dla młodego człowieka. Odrzucenie przez grupę rówieśniczą może spowodować duży spadek poczucia własnej wartości, niechęć do wykonywania obowiązków domowych i szkolnych, lub wyrażać się poprzez agresję, wycofanie, a w skrajnych przypadkach również autoagresję. Dla poczucia własnej wartości dziecka zawsze destrukcyjne będzie doświadczanie przemocy. Zarówno przemoc emocjonalna – wyśmiewanie, odrzucenie, szykanowanie, jak i przemoc fizyczna – popychanie, czy bicie, odbiera dziecku pewność siebie i sprawia, że czuje się ono mniej wartościowe.

Coraz wyraźniej ujawnia się też wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na kształtowanie się tożsamości młodego człowieka i jego obrazu samego siebie. Pragnienie aby być takim samym, bądź mieć to samo co osoba z bilbordu, jest często nieosiągalne, a przez to frustrujące i odbierające pewność siebie. Często reakcją na tę frustrację i poczucie bycia „niewystarczająco dobrym” stanowi ucieczka w wirtualny świat oraz internetowe znajomości. Dzięki poczuciu anonimowości oraz możliwości niezdradzania własnej tożsamości, dają one szansę na zbudowanie alternatywnego obrazu siebie, takiego jakim młoda osoba chciałaby siebie widzieć. Niskie poczucie własnej wartości, w połączeniu z promowaniem modelu urody opartego na szczupłej sylwetce, kojarzonej z łatwością osiągnięcia sukcesu życiowego jest też jednym z czynników powstawania zaburzeń odżywiania.

Zajęcia z dziećmi w ramach tego modułu mają na celu uświadomienie im własnych zalet, wskazanie sposobów jak budować poczucie własnej wartości w oparciu o rzeczywistość, a nie świat wirtualny i nowoczesne technologie, jak chronić się przed krytyką innych, która może burzyć naszą samoocenę.

Ćwiczenia i zajęcia praktyczne, których celem jest nauczenie dzieci pracy ze sobą w sytuacjach, które mogą obniżać ich poczucie własnej wartości.

Inne moduły

Moduł pierwszy

Poznaj swoje dziecko

Moduł trzeci

Umiejętność komunikowania się na wielu płaszczyznach

Moduł czwarty

Umiejętność radzenia sobie ze stresem i złymi emocjami